TGJU الأسواق المحلية والعالمية
منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1799.30 0.4200 0.0200 1800.53 1798.29 01:31:45
گرم 57.85 0.0135 0.0006 57.89 57.82 01:31:45
کیلوگرم 57848.80 13.5033 0.6430 57888.34 57816.32 01:31:45
تولا 674.74 0.1575 0.0075 675.20 674.36 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.71 0.0100 0.0700 18.72 18.70 01:31:45
گرم 0.60 0.0003 0.0023 0.60 0.60 01:31:45
کیلوگرم 601.54 0.3215 2.2506 601.86 601.22 01:31:45
تولا 7.02 0.0038 0.0263 7.02 7.01 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 841.50 4.3500 0.5200 845.95 841.50 01:31:45
گرم 27.05 0.1399 0.0167 27.20 27.05 01:31:45
کیلوگرم 27054.83 139.8556 16.7184 27197.90 27054.83 01:31:45
تولا 315.56 1.6313 0.1950 317.23 315.56 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1997.00 6.1000 0.3100 1997.00 1987.10 01:31:45
گرم 64.21 0.1961 0.0100 64.21 63.89 01:31:45
کیلوگرم 64204.99 196.1194 9.9667 64204.99 63886.70 01:31:45
تولا 748.88 2.2875 0.1163 748.88 745.16 01:31:45

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1592.56 0.3717 0.0200 1593.65 1591.67 01:31:45
گرم 51.20 0.0120 0.0006 51.24 51.17 01:31:45
کیلوگرم 51201.97 11.9518 0.6430 51236.97 51173.23 01:31:45
تولا 597.21 0.1394 0.0075 597.62 596.88 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.56 0.0089 0.0700 16.57 16.55 01:31:45
گرم 0.53 0.0003 0.0023 0.53 0.53 01:31:45
کیلوگرم 532.42 0.2846 2.2506 532.71 532.14 01:31:45
تولا 6.21 0.0033 0.0263 6.21 6.21 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 744.81 3.8502 0.5200 748.75 744.81 01:31:45
گرم 23.95 0.1238 0.0167 24.07 23.95 01:31:45
کیلوگرم 23946.23 123.7862 16.7184 24072.86 23946.23 01:31:45
تولا 279.30 1.4438 0.1950 280.78 279.30 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1767.54 5.3991 0.3100 1767.54 1758.78 01:31:45
گرم 56.83 0.1736 0.0100 56.83 56.55 01:31:45
کیلوگرم 56827.84 173.5853 9.9667 56827.84 56546.12 01:31:45
تولا 662.83 2.0247 0.1163 662.83 659.54 01:31:45

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1425.77 0.3328 0.0200 1426.74 1424.96 01:31:45
گرم 45.84 0.0107 0.0006 45.87 45.81 01:31:45
کیلوگرم 45839.39 10.7000 0.6430 45870.72 45813.65 01:31:45
تولا 534.66 0.1248 0.0075 535.03 534.36 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.83 0.0079 0.0700 14.83 14.82 01:31:45
گرم 0.48 0.0003 0.0023 0.48 0.48 01:31:45
کیلوگرم 476.66 0.2548 2.2506 476.92 476.41 01:31:45
تولا 5.56 0.0030 0.0263 5.56 5.56 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 666.80 3.4469 0.5200 670.33 666.80 01:31:45
گرم 21.44 0.1108 0.0167 21.55 21.44 01:31:45
کیلوگرم 21438.25 110.8216 16.7184 21551.62 21438.25 01:31:45
تولا 250.05 1.2926 0.1950 251.37 250.05 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1582.42 4.8336 0.3100 1582.42 1574.58 01:31:45
گرم 50.88 0.1554 0.0100 50.88 50.62 01:31:45
کیلوگرم 50876.04 155.4050 9.9667 50876.04 50623.82 01:31:45
تولا 593.41 1.8126 0.1163 593.41 590.47 01:31:45

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6609.73 1.5429 0.0200 6614.25 6606.02 01:31:45
گرم 212.51 0.0496 0.0006 212.65 212.39 01:31:45
کیلوگرم 212507.55 49.6044 0.6430 212652.82 212388.26 01:31:45
تولا 2478.65 0.5786 0.0075 2480.34 2477.26 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68.73 0.0367 0.0700 68.77 68.69 01:31:45
گرم 2.21 0.0012 0.0023 2.21 2.21 01:31:45
کیلوگرم 2209.76 1.1811 2.2506 2210.94 2208.58 01:31:45
تولا 25.77 0.0138 0.0263 25.79 25.76 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3091.25 15.9797 0.5200 3107.60 3091.25 01:31:45
گرم 99.39 0.5138 0.0167 99.91 99.39 01:31:45
کیلوگرم 99385.93 513.7597 16.7184 99911.50 99385.93 01:31:45
تولا 1159.22 5.9924 0.1950 1165.35 1159.22 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7335.98 22.4084 0.3100 7335.98 7299.61 01:31:45
گرم 235.86 0.7204 0.0100 235.86 234.69 01:31:45
کیلوگرم 235857.04 720.4446 9.9667 235857.04 234687.80 01:31:45
تولا 2750.99 8.4031 0.1163 2750.99 2737.36 01:31:45

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2445.61 0.5709 0.0200 2447.28 2444.24 01:31:45
گرم 78.63 0.0184 0.0006 78.68 78.58 01:31:45
کیلوگرم 78628.08 18.3537 0.6430 78681.83 78583.95 01:31:45
تولا 917.10 0.2141 0.0075 917.73 916.59 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.43 0.0136 0.0700 25.44 25.42 01:31:45
گرم 0.82 0.0004 0.0023 0.82 0.82 01:31:45
کیلوگرم 817.61 0.4370 2.2506 818.05 817.18 01:31:45
تولا 9.54 0.0051 0.0263 9.54 9.53 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1143.77 5.9125 0.5200 1149.82 1143.77 01:31:45
گرم 36.77 0.1901 0.0167 36.97 36.77 01:31:45
کیلوگرم 36772.93 190.0918 16.7184 36967.39 36772.93 01:31:45
تولا 428.91 2.2172 0.1950 431.18 428.91 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2714.32 8.2911 0.3100 2714.32 2700.87 01:31:45
گرم 87.27 0.2666 0.0100 87.27 86.83 01:31:45
کیلوگرم 87267.43 266.5655 9.9667 87267.43 86834.80 01:31:45
تولا 1017.87 3.1092 0.1163 1017.87 1012.83 01:31:45

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12603.56 2.9420 0.0200 12612.17 12596.48 01:31:45
گرم 405.21 0.0946 0.0006 405.49 404.99 01:31:45
کیلوگرم 405213.46 94.5866 0.6430 405490.46 404986.00 01:31:45
تولا 4726.34 1.1032 0.0075 4729.57 4723.68 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 131.06 0.0700 0.0700 131.13 130.99 01:31:45
گرم 4.21 0.0023 0.0023 4.22 4.21 01:31:45
کیلوگرم 4213.61 2.2521 2.2506 4215.86 4211.36 01:31:45
تولا 49.15 0.0263 0.0263 49.17 49.12 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5894.46 30.4704 0.5200 5925.63 5894.46 01:31:45
گرم 189.51 0.9796 0.0167 190.51 189.51 01:31:45
کیلوگرم 189510.99 979.6468 16.7184 190513.16 189510.99 01:31:45
تولا 2210.42 11.4264 0.1950 2222.11 2210.42 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13988.39 42.7287 0.3100 13988.39 13919.04 01:31:45
گرم 449.74 1.3738 0.0100 449.74 447.51 01:31:45
کیلوگرم 449736.71 1373.7576 9.9667 449736.71 447507.17 01:31:45
تولا 5245.65 16.0233 0.1163 5245.65 5219.64 01:31:45

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 192417.14 44.9148 0.0200 192548.68 192309.13 01:31:45
گرم 6186.35 1.4440 0.0006 6190.58 6182.88 01:31:45
کیلوگرم 6186350.15 1444.0433 0.6430 6190579.14 6182877.57 01:31:45
تولا 72156.48 16.8431 0.0075 72205.81 72115.98 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2000.85 1.0694 0.0700 2001.92 1999.78 01:31:45
گرم 64.33 0.0344 0.0023 64.36 64.29 01:31:45
کیلوگرم 64328.69 34.3820 2.2506 64363.07 64294.31 01:31:45
تولا 750.32 0.4010 0.0263 750.72 749.92 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89990.01 465.1890 0.5200 90465.89 89990.01 01:31:45
گرم 2893.25 14.9562 0.0167 2908.55 2893.25 01:31:45
کیلوگرم 2893243.85 14956.1625 16.7184 2908543.83 2893243.85 01:31:45
تولا 33746.28 174.4460 0.1950 33924.73 33746.28 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213559.18 652.3340 0.3100 213559.18 212500.47 01:31:45
گرم 6866.09 20.9730 0.0100 6866.09 6832.05 01:31:45
کیلوگرم 6866081.95 20973.0095 9.9667 6866081.95 6832043.79 01:31:45
تولا 80084.75 244.6254 0.1163 80084.75 79687.74 01:31:45

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16581.63 3.8706 0.0200 16592.96 16572.32 01:31:45
گرم 533.11 0.1244 0.0006 533.48 532.81 01:31:45
کیلوگرم 533111.36 124.4410 0.6430 533475.79 532812.11 01:31:45
تولا 6218.12 1.4515 0.0075 6222.37 6214.63 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 172.42 0.0922 0.0700 172.52 172.33 01:31:45
گرم 5.54 0.0030 0.0023 5.55 5.54 01:31:45
کیلوگرم 5543.55 2.9629 2.2506 5546.52 5540.59 01:31:45
تولا 64.66 0.0346 0.0263 64.69 64.62 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7754.93 40.0879 0.5200 7795.94 7754.93 01:31:45
گرم 249.33 1.2889 0.0167 250.65 249.33 01:31:45
کیلوگرم 249326.52 1288.8537 16.7184 250645.00 249326.52 01:31:45
تولا 2908.10 15.0330 0.1950 2923.48 2908.10 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18403.55 56.2152 0.3100 18403.55 18312.32 01:31:45
گرم 591.69 1.8074 0.0100 591.69 588.75 01:31:45
کیلوگرم 591687.53 1807.3580 9.9667 591687.53 588754.28 01:31:45
تولا 6901.34 21.0807 0.1163 6901.34 6867.12 01:31:45

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1693.68 0.3953 0.0200 1694.84 1692.73 01:31:45
گرم 54.45 0.0127 0.0006 54.49 54.42 01:31:45
کیلوگرم 54453.07 12.7107 0.6430 54490.29 54422.50 01:31:45
تولا 635.13 0.1483 0.0075 635.57 634.77 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.61 0.0094 0.0700 17.62 17.60 01:31:45
گرم 0.57 0.0003 0.0023 0.57 0.57 01:31:45
کیلوگرم 566.23 0.3026 2.2506 566.53 565.93 01:31:45
تولا 6.60 0.0035 0.0263 6.61 6.60 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 792.10 4.0947 0.5200 796.29 792.10 01:31:45
گرم 25.47 0.1316 0.0167 25.60 25.47 01:31:45
کیلوگرم 25466.71 131.6461 16.7184 25601.39 25466.71 01:31:45
تولا 297.04 1.5355 0.1950 298.61 297.04 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1879.78 5.7419 0.3100 1879.78 1870.46 01:31:45
گرم 60.44 0.1846 0.0100 60.44 60.14 01:31:45
کیلوگرم 60436.16 184.6072 9.9667 60436.16 60136.55 01:31:45
تولا 704.92 2.1532 0.1163 704.92 701.42 01:31:45

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135307.36 31.5840 0.0200 135399.86 135231.41 01:31:45
گرم 4350.23 1.0154 0.0006 4353.21 4347.79 01:31:45
کیلوگرم 4350229.40 1015.4484 0.6430 4353203.21 4347787.48 01:31:45
تولا 50740.30 11.8440 0.0075 50774.98 50711.82 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1406.99 0.7520 0.0700 1407.74 1406.24 01:31:45
گرم 45.24 0.0242 0.0023 45.26 45.21 01:31:45
کیلوگرم 45235.81 24.1773 2.2506 45259.99 45211.63 01:31:45
تولا 527.62 0.2820 0.0263 527.90 527.34 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63280.80 327.1200 0.5200 63615.44 63280.80 01:31:45
گرم 2034.52 10.5172 0.0167 2045.28 2034.52 01:31:45
کیلوگرم 2034523.45 10517.1444 16.7184 2045282.36 2034523.45 01:31:45
تولا 23730.32 122.6701 0.1950 23855.81 23730.32 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 150174.40 458.7200 0.3100 150174.40 149429.92 01:31:45
گرم 4828.22 14.7482 0.0100 4828.22 4804.28 01:31:45
کیلوگرم 4828215.47 14748.1795 9.9667 4828215.47 4804279.90 01:31:45
تولا 56315.44 172.0201 0.1163 56315.44 56036.26 01:31:45

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13949.43 3.2561 0.0200 13958.97 13941.60 01:31:45
گرم 448.48 0.1047 0.0006 448.79 448.23 01:31:45
کیلوگرم 448484.35 104.6871 0.6430 448790.94 448232.61 01:31:45
تولا 5231.04 1.2211 0.0075 5234.62 5228.10 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 145.05 0.0775 0.0700 145.13 144.98 01:31:45
گرم 4.66 0.0025 0.0023 4.67 4.66 01:31:45
کیلوگرم 4663.56 2.4925 2.2506 4666.05 4661.07 01:31:45
تولا 54.39 0.0291 0.0263 54.42 54.37 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6523.90 33.7242 0.5200 6558.40 6523.90 01:31:45
گرم 209.75 1.0843 0.0167 210.86 209.75 01:31:45
کیلوگرم 209748.00 1084.2588 16.7184 210857.19 209748.00 01:31:45
تولا 2446.46 12.6466 0.1950 2459.40 2446.46 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15482.14 47.2915 0.3100 15482.14 15405.39 01:31:45
گرم 497.76 1.5205 0.0100 497.76 495.29 01:31:45
کیلوگرم 497762.05 1520.4549 9.9667 497762.05 495294.43 01:31:45
تولا 5805.81 17.7343 0.1163 5805.81 5777.03 01:31:45

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2589.73 0.6045 0.0200 2591.50 2588.28 01:31:45
گرم 83.26 0.0194 0.0006 83.32 83.22 01:31:45
کیلوگرم 83261.77 19.4353 0.6430 83318.69 83215.03 01:31:45
تولا 971.15 0.2267 0.0075 971.81 970.61 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.93 0.0144 0.0700 26.94 26.91 01:31:45
گرم 0.87 0.0005 0.0023 0.87 0.87 01:31:45
کیلوگرم 865.80 0.4627 2.2506 866.26 865.33 01:31:45
تولا 10.10 0.0054 0.0263 10.10 10.09 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1211.17 6.2610 0.5200 1217.58 1211.17 01:31:45
گرم 38.94 0.2013 0.0167 39.15 38.94 01:31:45
کیلوگرم 38940.02 201.2942 16.7184 39145.94 38940.02 01:31:45
تولا 454.19 2.3479 0.1950 456.59 454.19 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2874.28 8.7797 0.3100 2874.28 2860.03 01:31:45
گرم 92.41 0.2823 0.0100 92.41 91.95 01:31:45
کیلوگرم 92410.25 282.2747 9.9667 92410.25 91952.13 01:31:45
تولا 1077.86 3.2924 0.1163 1077.86 1072.51 01:31:45

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12365.15 2.8863 0.0200 12373.60 12358.21 01:31:45
گرم 397.55 0.0928 0.0006 397.82 397.33 01:31:45
کیلوگرم 397548.49 92.7974 0.6430 397820.25 397325.33 01:31:45
تولا 4636.93 1.0824 0.0075 4640.10 4634.33 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 128.58 0.0687 0.0700 128.65 128.51 01:31:45
گرم 4.13 0.0022 0.0023 4.14 4.13 01:31:45
کیلوگرم 4133.90 2.2095 2.2506 4136.11 4131.69 01:31:45
تولا 48.22 0.0258 0.0263 48.24 48.19 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5782.96 29.8941 0.5200 5813.54 5782.96 01:31:45
گرم 185.93 0.9611 0.0167 186.91 185.93 01:31:45
کیلوگرم 185926.22 961.1160 16.7184 186909.43 185926.22 01:31:45
تولا 2168.61 11.2103 0.1950 2180.08 2168.61 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13723.78 41.9204 0.3100 13723.78 13655.75 01:31:45
گرم 441.23 1.3478 0.0100 441.23 439.04 01:31:45
کیلوگرم 441229.55 1347.7718 9.9667 441229.55 439042.19 01:31:45
تولا 5146.42 15.7202 0.1163 5146.42 5120.91 01:31:45

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 554.00 0.1293 0.0200 554.38 553.69 01:31:45
گرم 17.81 0.0042 0.0006 17.82 17.80 01:31:45
کیلوگرم 17811.64 4.1577 0.6430 17823.82 17801.65 01:31:45
تولا 207.75 0.0485 0.0075 207.89 207.64 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.76 0.0031 0.0700 5.76 5.76 01:31:45
گرم 0.19 0.0001 0.0023 0.19 0.19 01:31:45
کیلوگرم 185.21 0.0990 2.2506 185.31 185.12 01:31:45
تولا 2.16 0.0012 0.0263 2.16 2.16 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 259.10 1.3394 0.5200 260.47 259.10 01:31:45
گرم 8.33 0.0431 0.0167 8.37 8.33 01:31:45
کیلوگرم 8330.18 43.0616 16.7184 8374.23 8330.18 01:31:45
تولا 97.16 0.5023 0.1950 97.68 97.16 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 614.88 1.8782 0.3100 614.88 611.83 01:31:45
گرم 19.77 0.0604 0.0100 19.77 19.67 01:31:45
کیلوگرم 19768.72 60.3852 9.9667 19768.72 19670.72 01:31:45
تولا 230.58 0.7043 0.1163 230.58 229.44 01:31:45

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7681.21 1.7930 0.0200 7686.46 7676.90 01:31:45
گرم 246.96 0.0576 0.0006 247.13 246.82 01:31:45
کیلوگرم 246956.51 57.6456 0.6430 247125.33 246817.88 01:31:45
تولا 2880.46 0.6724 0.0075 2882.43 2878.84 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 79.87 0.0427 0.0700 79.92 79.83 01:31:45
گرم 2.57 0.0014 0.0023 2.57 2.57 01:31:45
کیلوگرم 2567.97 1.3725 2.2506 2569.35 2566.60 01:31:45
تولا 29.95 0.0160 0.0263 29.97 29.94 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3592.36 18.5702 0.5200 3611.36 3592.36 01:31:45
گرم 115.50 0.5970 0.0167 116.11 115.50 01:31:45
کیلوگرم 115497.08 597.0437 16.7184 116107.85 115497.08 01:31:45
تولا 1347.14 6.9638 0.1950 1354.26 1347.14 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8525.19 26.0409 0.3100 8525.19 8482.93 01:31:45
گرم 274.09 0.8372 0.0100 274.09 272.73 01:31:45
کیلوگرم 274091.12 837.2338 9.9667 274091.12 272732.33 01:31:45
تولا 3196.95 9.7653 0.1163 3196.95 3181.10 01:31:45

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16961.10 3.9591 0.0200 16972.70 16951.58 01:31:45
گرم 545.31 0.1273 0.0006 545.68 545.01 01:31:45
کیلوگرم 545311.67 127.2889 0.6430 545684.44 545005.57 01:31:45
تولا 6360.42 1.4847 0.0075 6364.77 6356.85 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176.37 0.0943 0.0700 176.46 176.28 01:31:45
گرم 5.67 0.0030 0.0023 5.67 5.67 01:31:45
کیلوگرم 5670.42 3.0307 2.2506 5673.45 5667.39 01:31:45
تولا 66.14 0.0353 0.0263 66.17 66.10 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7932.40 41.0053 0.5200 7974.35 7932.40 01:31:45
گرم 255.03 1.3184 0.0167 256.38 255.03 01:31:45
کیلوگرم 255032.38 1318.3492 16.7184 256381.04 255032.38 01:31:45
تولا 2974.65 15.3770 0.1950 2990.38 2974.65 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18824.72 57.5017 0.3100 18824.72 18731.40 01:31:45
گرم 605.23 1.8487 0.0100 605.23 602.23 01:31:45
کیلوگرم 605228.37 1848.7196 9.9667 605228.37 602227.99 01:31:45
تولا 7059.28 21.5631 0.1163 7059.28 7024.28 01:31:45

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 300896.94 70.2366 0.0200 301102.63 300728.04 01:31:45
گرم 9674.06 2.2582 0.0006 9680.67 9668.63 01:31:45
کیلوگرم 9674054.01 2258.1574 0.6430 9680667.19 9668623.68 01:31:45
تولا 112836.44 26.3387 0.0075 112913.57 112773.10 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3128.87 1.6723 0.0700 3130.55 3127.20 01:31:45
گرم 100.60 0.0538 0.0023 100.65 100.54 01:31:45
کیلوگرم 100595.54 53.7657 2.2506 100649.30 100541.77 01:31:45
تولا 1173.33 0.6271 0.0263 1173.96 1172.70 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140724.05 727.4505 0.5200 141468.22 140724.05 01:31:45
گرم 4524.38 23.3881 0.0167 4548.31 4524.38 01:31:45
کیلوگرم 4524379.73 23388.0592 16.7184 4548305.45 4524379.73 01:31:45
تولا 52771.56 272.7941 0.1950 53050.62 52771.56 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 333958.31 1020.1030 0.3100 333958.31 332302.73 01:31:45
گرم 10737.01 32.7971 0.0100 10737.01 10683.78 01:31:45
کیلوگرم 10737000.98 32797.0486 9.9667 10737000.98 10683772.98 01:31:45
تولا 125234.46 382.5389 0.1163 125234.46 124613.62 01:31:45

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6553.05 1.5296 0.0200 6557.53 6549.37 01:31:45
گرم 210.69 0.0492 0.0006 210.83 210.57 01:31:45
کیلوگرم 210685.31 49.1790 0.6430 210829.34 210567.05 01:31:45
تولا 2457.40 0.5736 0.0075 2459.08 2456.02 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68.14 0.0364 0.0700 68.18 68.11 01:31:45
گرم 2.19 0.0012 0.0023 2.19 2.19 01:31:45
کیلوگرم 2190.81 1.1709 2.2506 2191.98 2189.64 01:31:45
تولا 25.55 0.0137 0.0263 25.57 25.54 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3064.74 15.8427 0.5200 3080.95 3064.74 01:31:45
گرم 98.53 0.5094 0.0167 99.05 98.53 01:31:45
کیلوگرم 98533.70 509.3543 16.7184 99054.77 98533.70 01:31:45
تولا 1149.28 5.9410 0.1950 1155.36 1149.28 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7273.07 22.2162 0.3100 7273.07 7237.02 01:31:45
گرم 233.83 0.7143 0.0100 233.83 232.68 01:31:45
کیلوگرم 233834.58 714.2669 9.9667 233834.58 232675.36 01:31:45
تولا 2727.40 8.3311 0.1163 2727.40 2713.88 01:31:45

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 127716.11 29.8120 0.0200 127803.42 127644.42 01:31:45
گرم 4106.17 0.9585 0.0006 4108.98 4103.86 01:31:45
کیلوگرم 4106165.33 958.4780 0.6430 4108972.30 4103860.42 01:31:45
تولا 47893.58 11.1795 0.0075 47926.32 47866.69 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1328.05 0.7098 0.0700 1328.76 1327.34 01:31:45
گرم 42.70 0.0228 0.0023 42.72 42.68 01:31:45
کیلوگرم 42697.91 22.8209 2.2506 42720.73 42675.09 01:31:45
تولا 498.02 0.2662 0.0263 498.29 497.75 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 59730.51 308.7674 0.5200 60046.38 59730.51 01:31:45
گرم 1920.38 9.9271 0.0167 1930.54 1920.38 01:31:45
کیلوگرم 1920379.11 9927.0934 16.7184 1930534.41 1920379.11 01:31:45
تولا 22398.96 115.7878 0.1950 22517.41 22398.96 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141749.06 432.9841 0.3100 141749.06 141046.35 01:31:45
گرم 4557.34 13.9208 0.0100 4557.34 4534.75 01:31:45
کیلوگرم 4557334.61 13920.7517 9.9667 4557334.61 4534741.91 01:31:45
تولا 53155.94 162.3692 0.1163 53155.94 52892.42 01:31:45

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6750.07 1.5756 0.0200 6754.69 6746.28 01:31:45
گرم 217.02 0.0507 0.0006 217.17 216.90 01:31:45
کیلوگرم 217019.76 50.6576 0.6430 217168.11 216897.94 01:31:45
تولا 2531.28 0.5909 0.0075 2533.01 2529.86 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 70.19 0.0375 0.0700 70.23 70.15 01:31:45
گرم 2.26 0.0012 0.0023 2.26 2.26 01:31:45
کیلوگرم 2256.68 1.2061 2.2506 2257.88 2255.47 01:31:45
تولا 26.32 0.0141 0.0263 26.34 26.31 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3156.89 16.3190 0.5200 3173.58 3156.89 01:31:45
گرم 101.50 0.5247 0.0167 102.03 101.50 01:31:45
کیلوگرم 101496.21 524.6684 16.7184 102032.94 101496.21 01:31:45
تولا 1183.83 6.1196 0.1950 1190.09 1183.83 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7491.75 22.8842 0.3100 7491.75 7454.61 01:31:45
گرم 240.87 0.7357 0.0100 240.87 239.67 01:31:45
کیلوگرم 240865.03 735.7420 9.9667 240865.03 239670.96 01:31:45
تولا 2809.41 8.5816 0.1163 2809.41 2795.48 01:31:45

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2502.83 0.5842 0.0200 2504.54 2501.42 01:31:45
گرم 80.47 0.0188 0.0006 80.52 80.42 01:31:45
کیلوگرم 80467.67 18.7831 0.6430 80522.68 80422.51 01:31:45
تولا 938.56 0.2191 0.0075 939.20 938.03 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.03 0.0139 0.0700 26.04 26.01 01:31:45
گرم 0.84 0.0004 0.0023 0.84 0.84 01:31:45
کیلوگرم 836.74 0.4472 2.2506 837.19 836.29 01:31:45
تولا 9.76 0.0052 0.0263 9.76 9.75 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1170.53 6.0509 0.5200 1176.72 1170.53 01:31:45
گرم 37.63 0.1945 0.0167 37.83 37.63 01:31:45
کیلوگرم 37633.27 194.5392 16.7184 37832.28 37633.27 01:31:45
تولا 438.95 2.2691 0.1950 441.27 438.95 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2777.83 8.4851 0.3100 2777.83 2764.06 01:31:45
گرم 89.31 0.2728 0.0100 89.31 88.87 01:31:45
کیلوگرم 89309.15 272.8021 9.9667 89309.15 88866.40 01:31:45
تولا 1041.69 3.1819 0.1163 1041.69 1036.52 01:31:45

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11861.89 2.7689 0.0200 11869.99 11855.23 01:31:45
گرم 381.37 0.0890 0.0006 381.63 381.15 01:31:45
کیلوگرم 381368.18 89.0205 0.6430 381628.89 381154.11 01:31:45
تولا 4448.21 1.0383 0.0075 4451.25 4445.71 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 123.35 0.0659 0.0700 123.41 123.28 01:31:45
گرم 3.97 0.0021 0.0023 3.97 3.96 01:31:45
کیلوگرم 3965.65 2.1195 2.2506 3967.77 3963.53 01:31:45
تولا 46.25 0.0247 0.0263 46.28 46.23 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5547.59 28.6774 0.5200 5576.93 5547.59 01:31:45
گرم 178.36 0.9220 0.0167 179.30 178.36 01:31:45
کیلوگرم 178358.99 921.9983 16.7184 179302.18 178358.99 01:31:45
تولا 2080.35 10.7540 0.1950 2091.35 2080.35 01:31:45
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13165.22 40.2143 0.3100 13165.22 13099.96 01:31:45
گرم 423.27 1.2929 0.0100 423.27 421.17 01:31:45
کیلوگرم 423271.42 1292.9172 9.9667 423271.42 421173.08 01:31:45
تولا 4936.96 15.0804 0.1163 4936.96 4912.49 01:31:45
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 96.28 2.22 0.94 0.07 1,402.67 13.23 5.77 0.56